Voor dringende hulp ’s nachts, tijdens het weekend en op feestdagen, kan u beroep doen op de huisarts van wacht via 1733.

Tandarts

Tandarts van wacht: 0903 39969 (betalende lijn) of https://tandarts.be/wachtdienst

Wachtpost

De nieuwe 'huisartsenwachtpost Alfa' bevindt zich ter hoogte van de dienst spoedgevallen van AZ Delta campus Rumbeke, meer informatie op https://www.wachtpostalfa.be;

Apotheek van wacht