’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.
U kan deze bereiken via het centrale oproepnummer 051 24 50 50.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.
Wachtdiensten
Apotheek van wacht