Voor dringende hulp ’s nachts, tijdens het weekend en op feestdagen, kan u beroep doen op de huisarts van wacht via 051/24.50.50 (HAMWVL), meer informatie op https://www.hamwvl.be/huisartsenwachtpost-en-wachtdienst

Tandarts

Tandarts van wacht: 0903 39969 (betalende lijn) of https://tandarts.be/wachtdienst

Wachtpost

De huisartsen wachtpost bevindt zich momenteel in de H. Spilleboutdreef 34 te Roeselare, recht tegenover CC De Spil. Binnenkort zal de wachtpost verhuizen naar AZ Delta Rumbeke, meer informatie volgt binnenkort.

Apotheek van wacht